logo

Toplumsal Bireyliğin Eğitim-Öğretim Yaşamındaki Yeri ve Öğretileri

Her sınıf aslında birer toplumsal çevredir. Bütün toplumsal çevrelerde olduğu gibi bir sınıf içerisinde yer alan öğrenciler iletişim kapıları, kurallar, insan ilişkileri, fiziksel koşullar gibi birçok parçanın etkisinde kalır. Her sınıfın kendisine özgü bir atmosferi ve çevresi bulunmaktadır. Bazı sınıflar sesli bazı sınıflar sessiz bazı sınıflar daha başarılıyken bazı sınıflar başarız… Öğrencinin öğrenme eylemi böyle çevreler içerisinde gelişmektedir. Bunun yanında öğretmenlerinde, sınıf araç gereçlerinden hatta yönetimden de etkilecebilmektedir. Okulun veya sınıfın atmosferi ve kültürel farklılığa karşı tüm davranışlar, topluluğun içeriği ve çok az sayıdaki öğrenciye uyugulanan kültürel yönden hassas eğitim programı, farklı kültürdeki öğrencilerin başarısını birçok okul etmelerinden biridir. Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki kişisel ve akademik ilişkiler, belki de bu faktörlerin en etkili olanlarından biridir. Bu öğretmenler ve öğrencilerin rolleri ve sınıftaki konu ve onlar arasındaki bağlantılar öğrenmede esas faktör olarak kabul edilir. Öğretimin merkezinde iletişim yeteneği yer almaktadır. Öğretmen öğrenciyle etkili bir şekilde iletişime geçemediği takdirde öğrenme eylemi tam olarak gerçekleşemez. Ayrıca öğrencilerin dikkatlerini toplayamadığı onların derse olan ilgilerini koruyamadığı süreçte etkili bir iletişim ve ders süreci sağlanamaz. Olması muhtemel davranışlar ve öğretim yöntemleri farklı kültürden öğrencilerle olan ilişkilerinde daha güçlü eğitim ve öğretim oluşturması öğretmenlere imkan sağlamaktadır. Bu davranışların ve yöntemlerin pek çoğu iyi bir eğitimin tek tip uygulamasına örnek olur ve diğerleri ise farklı kültürden öğrencilerle özel çalışma imkanı sunar. Farklı kültürden öğrencilerin bir arada yer almasında dikkat edilmesi gereken faktörleri kısaca sıraladığımızda ;

Öğrencilerin kültürleri arasındaki benzerlikleri ve farklıkları tahmin etme ve düzenleme gereklidir.
Öğrencilerle ilişkileri geliştirme, bunun içerisinde dikkat edilmesi gerekenlerde yer almaktadır. Yargılayıcı mesajlar kullanmamak, duyguları kabul etmek, ad koymak ve etkilemekten kaçınmak, övgüyü dikkatle kullanmak, işbirliği yüklendirmek, duyguları yansıtmak gibi dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır.
Rehberlik hizmetler belirleyerek öğrencilerin gözlemlenmesine ve bilgi edinme yöntemlerinin önemi.
Öğrencilerin davranışlarını durumuna göre düzenlemek.
Bu hususlarla ile beraber farklı öğrencilerin bir arada eğitim almasında kolaylaştırıcı çözüm önerileridir. Dikkate alındığı sürece ırk, din, millet ayırt etmeden öğrencilerin bir arada barınmasını sağlamaktadır.

Comments are closed.