logo

İstanbul liseleri için alternatifleri değerlendirmek isteyen binlerce öğrenci ve ebeveyn, İstanbuldaki liseler ile ilgili yoğun bir araştırma süreci içine girmektedir. Alternatiflerin fazlalığı bu aşamada işi zorlaştıran bir etken olarak değerlendirilse de; İstanbuldaki en iyi liseler kapsamında yararlanılabilecek birçok farklı kurumun varlığına da zemin hazırlamaktadır. İstanbul; lise ve dengi okullar arasında 
Read more
Okulumuz öğrencileri ilgi ve başarılarına göre yükseköğretim kurumlarına hazırlar. Okulumuzun amacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmiş bilgileri öğretip, öğrenciyi bu doğrultuda gelişim ve başarı gösterecek şekilde yetiştirmektir. İstanbul Özel Anadolu Liseleri eğitim süresi genellikle 4 yıldan oluşmaktadır. İstanbul özel Anadolu liseleri arasında olan okulumuzda 
Read more