logo

Bakırköy kolejler

Bakırköy kolejler kapsamında verilen eğitimler, bu eğitimlerin başarı oranları; Bakırköy’de eğitim kurumu arayışında olanların kolejlere öncelik vermesinin en önemli nedenidir. Anaokulundan başlayarak başlatılan ve çocukların bireysel özelliklerini merkez kabul eden eğitim programları veren Bakırköyün en iyi kolejleri, pek çok ebeveyn için Bakırköy kolej fiyatları gibi ayrıntıların geri planda kalmasına neden olmaktadır.  Bakırköydeki kolejler tarafından yürütülen bu eğitim programlarına biraz değinelim dilerseniz.

Anaokulundan itibaren her bir çocuğun birer öğrenme stili olduğunu, bu stillerin de parmak izleri gibi her birey için farklılık teşkil ettiğini kabul eden ve eğitime ilk olarak öğrencilerin öğrenme stillerini keşfederek başlayan bu okullar için başarı kaçınılmazdır. Son dönemlerde üzerinde sıkça durulan öğrenme stilinin ne demek olduğunu merak ediyorsanız hemen kısaca değinelim. Öğrenme stili; bir bireyin yeni bir bilgiyi en iyi şekilde öğrenme ve hatırlama şeklidir. Bu stil bireylerin yaşam koşullarına, genetik faktörlere, ilgi alanlarına, yaşadıkları olaylara göre değişmektedir. Öğrenme stilleri; görsel, işitsel ve kinestetik olarak ayrılmaktadır. Genel olarak her birey bu öğrenme stillerinden hepsini taşımaktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz genetik faktörlere ve çevresel faktörlere göre zaman içinde biri diğerlerine göre daha ağır basabilir. Fakat diğer stiller de uygun programlar takip edildiğinde geliştirilebilmektedir. Bir öğrencinin tüm öğrenme stillerinde aynı oranda verim alabilmesi eğitim alanında başarıya ulaşması için çok önemlidir. Özellikle devlet okullarında bu tür ayrımlar yapılmadığından ve tek tip eğitim modeli uygulandığından, öğrenme stili farklı olan öğrenciler ya kendi öğrenme stilini öğretmeninkine uydurmak zorunda kalmakta ya da başarısızlığa uğramaktadır. Bakırköy kolejler grubundaki gibi eğitim stilleri konusunda tecrübeli ve bunu eğitim alanında çok iyi değerlendirebilen okullar bu nedenle neredeyse tüm öğrencilerini başarılı seviyelere getirebilmektedir. Öğrencinin öğrenme stilinin bilinmesi onun eğitiminin sağlıklı bir şeklide şekillendirilmesi açısından mutlaka gereklidir. Bakırköy kolejler bünyesinde eğitim veren ve eğitimin ilk basamağı olan anaokulları; bu konuda oldukça hassas davranmakta ve öğrencinin stilini erken yaşta keşfederek onun diğer öğrenme dilleri konusunda da gelişmesini desteklemektedir. Bu da; öğrencinin sonraki eğitim hayatını daha verimli geçirmesine, karşısındaki öğretmenin eğitim dili ne olursa olsun kolay uyum sağlayabilmesine zemin teşkil etmektedir.  

Comments are closed.