logo

İstanbul kolej seçenekleri arasında ülkemizin en tanınmış ve bilindik isimleri yer almaktadır. Bu kolejlere devam etmek, orada verilen kalitesi tartışılamaz ve disiplinli eğitimden yararlanmak elbette ki büyük bir ayrıcalıktır. İstanbuldaki en iyi kolejler olarak bilinen, gerçekten eğitimi bir misyon olarak üstlenmiş, ülke genelinde hemen her bölgede başarıları ile 
Read more
İstanbul liseleri için alternatifleri değerlendirmek isteyen binlerce öğrenci ve ebeveyn, İstanbuldaki liseler ile ilgili yoğun bir araştırma süreci içine girmektedir. Alternatiflerin fazlalığı bu aşamada işi zorlaştıran bir etken olarak değerlendirilse de; İstanbuldaki en iyi liseler kapsamında yararlanılabilecek birçok farklı kurumun varlığına da zemin hazırlamaktadır. İstanbul; lise ve dengi okullar arasında 
Read more
İstanbul kolejler ve özel okullar bakımından sayıca devlet okullarından çok daha fazla bir düzeye gelmiştir. 6 binin üzerinde okulun yer aldığı İstanbul’da adım başı bir eğitim kurumu ile karşılaşmak son derece olağandır. Bu okullar arasında devlet anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, Anadolu Liseleri, özel anaokulları, özel liseler, 
Read more
İstanbul özel okul seçenekleri; şehri her iki yakasında da en çok rastlanan eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar arasında İstanbul kolejleri, anaokulları, Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, sanat okulları ve proje okulları yer almaktadır. İstanbul özel okul kapsamında sayılabilecek kurumlar arasında birçoğu sınavla öğrenci alan, eğitim kalitesi yüksek, ülkemiz 
Read more
İstanbul kolej bakımından ülkemizin en çok alternatif içeren şehridir. Nüfus olarak çok fazla olmasının yanı sıra eğitim amaçlı göçler için en çok tercih edilen şehir olmasının da bunda etkisi çok büyüktür. İstanbul’daki kolejler arasında isim olarak tüm ülkede bilinen, başarı sıralamalarında en üst derecelerde yer alan ve bu 
Read more
Her eğitim gönüllüsünün amacı olduğu gibi bizim amacımız da öğrencilerimizi gelişmiş ülkelerdeki akranları ile baş edebilecek eğitim donanımına ulaşmış olarak bu hedefteki kitleye ulaşmak için hizmet veriyoruz. İstanbul’daki özel okullar arasında olarak her alanda yaşanan hızlı değişimin eğitimi etkilememesi gerektiğini düşünüyoruz. O halde velilerin çocuklarının 
Read more
Bildiğiniz üzere ülkemizin tüm illerinde en az bir tane özel okul vardır. Son zamanlarda çoğu aile çocuklarının daha iyi bir eğitim almaları için özel okulları tercih etmektedir.  Pek haksız sayılmazlar fakat bizim konumuz özel okullar değildir. İstanbul Özel Okul olarak neden bizi tercih etmeniz gerektiğidir.  
Read more
Okulumuz öğrencileri ilgi ve başarılarına göre yükseköğretim kurumlarına hazırlar. Okulumuzun amacı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmiş bilgileri öğretip, öğrenciyi bu doğrultuda gelişim ve başarı gösterecek şekilde yetiştirmektir. İstanbul Özel Anadolu Liseleri eğitim süresi genellikle 4 yıldan oluşmaktadır. İstanbul özel Anadolu liseleri arasında olan okulumuzda 
Read more
Eğitim kurumlarının tamamı, eğitimin geliştirilmesi ve geleceğe en iyi şekilde aktarılması için uğraşırlar. Bu nedenle, en iyi eğitimi sağlamak için, eğitimi farklı kollara ayırmak ve o şekilde düşünmek gerekir. Çünkü eğitim, geliştirilmeye mahkûm ve toplumları ileri medeniyetler sınıfına sokacak önemli bir araçtır. Bu araç, okullarda 
Read more
Hayatımızı düzene sokmak, hedeflerimizi belirlemek ve bu doğrultuda kendimizi donanımlı hale getirmek adına eğitim önemli bir basamağı oluşturmaktadır. Eğitim sayesinde bireyler yeni bir bakış açısı oluşturmaktadır. Bu bakış açısı onu hayatı boyunca etkileyeceğinden doğru eğitim stratejisi, öğretmen ve kurum seçmek büyük öneme sahiptir. Eğitimin oluşturduğu 
Read more